Svátky, 16. 01. 2021

Ctirad Kristína

Kurz české koruny

EUR 1 € - 26,160 Kč GBP 1 £ - 29,392 Kč

Podmínky inzerce

 1. Úvod

  Server minibazarek.cz (dále jen server) provozuje fyzická osoba René Duchek IČ 66404321 (dále jen provozovatel). Server umožňuje inzerovat nabídku či poptávku soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen uživatel).

  Server slouží převážně k inzerci zboží.

  Služby jsou poskytovány uživatelům zdarma.
 2. Práva a povinnosti uživatelů

  - Inzerovat zde mohou pouze registrovaní uživatelé.

  - Na tomto serveru nelze mít více jak jednu registraci na osobu.

  - Je zakázáno inzerovat vše co je v rozporu s platnými zákony České republiky a vše co porušuje autorská práva a ochranné známky dalších osob či subjektů.

  NENÍ POVOLENO

  - inzerovat stejný produkt ve více kategoriích.

  - vkládat inzeráty do jiných kategorií, než podle obsahu patří.

  - v jakékoliv formě odkazy na jiné internetové stránky, www adresy i ve formě obrázku apod.

  - záměrně zneužívat známých značek výrobců pro prodej věci, která nemá s jejím označením nic společného.

  - používat ilustrační (katalogové) fotografie nového zboží pro prodej použitého zboží, které nepopisují danou věc a její stav ve kterém se nachází.

  - používat fotografie ostatních uživatelů bez jejich osobního svolení.

  - vládat inzeráty týkající se jakékoliv formy pornografie, sexu a erotiky. Dále zboží ohrožující fyzický, psychický a mravní vývoj mládeže.

  - nabízet nebo propagovat zboží sloužící k popagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, náboženství, národnosti, pohlaví nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel.

  - nabízet zboží jehož držení a prodej odporuje právním předpisům a jehož používání je zakázáno.

  - prodávat zbraně, střelivo a výbušniny ve smyslu zákona č.119/2002 Sb. o zbraních.

  -nabízet neoriginální výrobky tvz. padělky.

  - prodávat léky, léčiva a zdravotnické potřeby v rozsahu omezení danými právními předpisy.

  - prodej drog, omamných a psychotropních látek, alkoholu, tabákových výrobků, chemikálií, radioaktivních látek a jiných výrobků či přípravků ohrožujících zdraví.

  - nabízet k prodeji hráněné živočišné i rostlinné druhy a přípravky, či preparáty z nich vyráběné.

  UPOZORNĚNÍ

  - V případě porušení jakékoliv z těchto zákazů bude inzerát bez varování odstraněn a při opakovaném porušení bude uživateli zablokován jeho účet!

  - Na veškeré vady, chybějící díly, poškození musí být v popisu vždy upozorněno! Případně také doporučujeme přiložit fotografii závady, vyvarujete se tak možného nedorozumění ze strany jak prodávajícího tak i nakupujícího.

  - Každý uživatel si také může nastavit své vlastné podmínky prodeje, které však nesmí být v rozporu s podmínkami tohoto serveru a nesmí odporovat platným zákonům týkajících se prodeje nového či použitého zboží.
 3. Vyloučení odpovědnosti a záruk

  Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím, není tedy zodpovědný za nabízené zboží, jeho obsah, kvalitu, původ, dodání, zaplacení, pravdivost a správnost uvedených informací apod.

  Užívání bazaru je na pouze vlastní riziko a odpovědnost.

  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikly přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb tohoto serveru.

  Neodpovídá za škody, které by vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb tohoto serveru (včetně ušlého zisku či přerušení obchodů) provozovatel také nezaručuje optimální připojení.

  Provozovatel neodpovídá za správnost identifikačních a osobních údajů uživatelů i přes bezpečnostní opatření, které server má je nemůže zaručit.

  Provozovatel nezodpovídá za obsah či informace dalších odkazů, které využívají služeb naší reklamní kampaně.

  Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích serveru orgánům činným v trestním řízení.
 4. Ochrana osobních údajů

  Registrační formulář který vyplňujete na našem inzertím serveru www.minibazarek.cz požaduje, abyste zadali vaše kontaktní údaje a data souvisící s transakcí (jedná se o vaše jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a e-mailovou adresu).Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejich uvedení nemůže být účet uživatele v systému aktivován.

  Osobní údaje, zadané v rámci registrace, je provozovatel oprávněn zpracovávat nejdéle po dobu existence uživatelského účtu, po jeho zrušení jsou data smazána.

  Využíváním služeb serveru www.minibazarek.cz dáváte souhlas ke shromažďování vašich osobních údajů.
  Na žádost uživatele je minibazarek povinen poskytnout tomuto uživateli informaci o veškerých osobních údajích, které o něm zpracovává.

  Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně s výjimkou žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

  Server minibazarek je jako správce osobních údajů registrovaný na Úřadě pro ochranu osobních údajů, pod jménem René Duchek s přiděleným evidenčním číslem: 00036135 zajišťuje tak bezpečnost údajů sdělených jeho Uživateli.Tyto údaje jsou chráněny a zabezpečeny proti zneužití neoprávněnou osobou elektronickým zabezpečovacím automatickým systémem.
 5. Zavěrečná ustanovení

  - provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího souhlasu uživatelů a bez předchozího oznámení měnit, doplňovat služby či jinak upravovat obsah serveru. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Je tedy v zájmu uživatelů tyto podmínky průběžně sledovat. Registrací na tomto serveru dáváte souhlas, že tyto podmínky budete dodržovat a že jste s nimi obeznámeni!

  - Provozovatel si dále vyhrazuje právo inzerát nezveřejnit nebo inzerát úplně odstranit z nabídky pokud odporuje pravidlům tohoto serveru a nebo je v rozporu s platnými zákony České republiky. Má také právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce.

Uživatel - přihlášení